1:Çağlar HELVACIOĞLU; Erektil Disfonksiyon Sözlü Sunum, Pamukkale Üniversitesi 3.Öğrenci               Kongresi  28-30/04/2011

 

2: Çağlar HELVACIOĞLU; İlizarov Yöntemi Sözlü Sunum, MIMSCON 2011 Maltepe Üniversitesi Cerrahi Aciller  Öğrenci Kongresi 20-21/05/2011

 

3 : M Ekin, H Dağdeviren, S Çaypınar, B Erdoğan, M Ayağ, H Cengiz, L Yaşar, Ç Helvacıoğlu;

Sezaryen sonrası Peak Plazma Bıçağı ve Bistüri ile Yapılan Cerrahi Kesilerin Kozmetik Sonuçlarının Karşılaştırılması; Randomize Çift Kör Çalışma. 11-15/5/2015 TJOD

 

4: A Kanawati, H Dağdeviren, H Cengiz, M Ekin, Ç Helvacıoğlu, Ü Heydarova, H Seyrekbasan; Gebelikte Tanı Alan ve Dişeti Kanaması ile Prezente Olan Akut Miyeloblastik Lösemi Olgu Sunumu. 11-15/5/2015 TJOD

 

5: A Kanawati, H Dağdeviren, H Cengiz, S Çaypınar, Ü Heydarova, Ç Helvacıoğlu, M Ekin; Perimenopozal Dönemdeki Kadınların Kontrasepsiyon ve Acil Kontrasepsiyon Hakkında Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi. 11-15/5/2015 TJOD

 

6: H  Dağdeviren, H Cengiz, Ç Helvacıoğlu, S Çaypınar, A Kanawati, Ü Heydarova, M Ekin; Gebelikte Parasetamol Zehirlenmesi; Olgu Sunumu 11-15/5/2015 TJOD

 

7: M Ekin, M Çanaz, Ç Helvacıoğlu; Robotik Asiste Laparoskopik Myomektomi; Olgu Sunumu 11-15/5/2015 TJOD KONGRE

8: M Ekin, M Çanaz, Ç Helvacıoğlu; Robotik Asiste Laparoskopik İntraligamenter Myomektomi; Olgu Sunumu 11-15/5/2015 TJOD KONGRE

9: M Ekin, M Çanaz, Ç Helvacıoğlu; Robotik Asiste Laparoskopik Sakrohisteropeksi 11-15/5/2015 TJOD KONGRE

 

10: Çağlar Helvacıoğlu, Refika Gasimova, Cihan Kaya, Özlem Helvacıoğlu, Levent Yaşar. Vulvar Geniş Fibroepitelyal Polip: 2 Olgu Sunumu, 14.TJOD KONGRESİ 05-09 EKİM 2016

 

11: Çağlar Helvacıoğlu, Hediye Dağdeviren, Hüseyin Cengiz; Üriner İnkontinans Hakkında Sağlık Personellerinin Farkındalık Düzeyi, 14.TJOD KONGRESİ 05-09 EKİM 2016

 

12: Çağlar Helvacıoğlu, Filiz İslim, İsa Aykut Özdemir. Masif Vaginal Kanamalı Serviks Kanserinde Uterin Arter Embolizasyonu Deneyimi, Olgu Sunumu, 14.TJOD KONGRESİ 05-09 / EKİM / 2016

 

13: K Dogan, C Helvacioglu, G Babayeva, M Ekin, L Yasar. Happiness after 26 years. SBÜ Pelvik Rehabilitasyon Kongresi 5-6 Mayıs 2017 İstanbul

 

14: Alparslan Pulur, İbrahi̇m Karaca, Cihan Comba, Çağlar Helvacıoğlu, Şakir Volkan Erdoğan. Isı şok protein 70 (Heat Shock Protein 70) düzeylerinin normotansif ve preeklamptik gebelerdeki seviyesi.  SBÜ Kadın Doğum Günleri 10-11 Kasım 2017 İstanbul

 

15: Çağlar Helvacıoğlu, İsmail Alay, Murat Hoşgören, Murat Ekin. İzole Tuba Torsiyonu. II. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu 23-25 Şubat 2018 Antalya

 

16: Caglar Helvacioglu, Gokhan Demirayak, Ibrahim Karaca. Laparoscopic Tubal Reversal. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu 23-25 Şubat 2018 Antalya

 

17: Gökhan Demirayak, Cihan Comba, Ibrahim Karaca, Mustafa Öztürk, Şakir Volkan Erdoğan, Çağlar Helvacıoğlu, Isa Aykut Özdemir. Laparoskopik Para-aortik Lenfadenektomi Benim Tekniğim. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-25 Şubat 2018 İstanbul

 

18: Gökhan Demirayak, Cihan Comba, Mustafa Öztürk, Ibrahim Karaca, Çağlar Helvacıoğlu, Şakir Volkan Erdoğan, Isa Aykut Özdemir. Laparoendoskopik Single-Site Pelvik Lenfadenektomi Benim Tekniğim. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-25 Şubat 2018 İstanbul